Låt inte kvinnohatet ta plats i Parlamentet

(Suomeksi alla!)

Enligt senaste uppskattningar finns det för närvarande åtminstone 500 organisationer i Europa som på ett eller annat sätt har en kvinnofientlig agenda (källa: Väestöliitto). Dessa organisationer är välorganiserade och internationellt finansierade. Med förtecknet ”familjevärderingar” vill dessa organisationer minska på kvinnors rätt till preventivmedel och abort, minoriteters rättigheter, skilsmässa och sexualundervisning. Dessa organisationer kommer få politisk representation under den kommande mandatperioden i EU-parlamentet. 

Men det är frågan om en mycket större skiftning än bara den såkallade Agenda Europe-rörelsen och sina likar. Sittande Europaparlamentariker berättar att redan under de gångna fem åren i EU-parlamentet har det blivit allt svårare att nå tydlig sämja om sexuella och reproduktiva rättigheter i största EPP-gruppen. Inte minst har Donald Trumps Global Gag Rule-förordning inneburit kraftigt reducerad finansiering till organisationer som stöder kvinnors reproduktiva rättigheter och familjeplanering globalt. 

Därför är det så viktigt vem som väljs in i Europaparlamentet under de kommande veckorna. Att de invalda säkerställer att sexuella och reproduktiva rättigheter respekteras och att Istanbulkonventionen ratifieras i varje EU-medlemsland måste vara i en prioritet i skenet av den pågående skiftningen. De sittande Europaparlamentarikerna har godkänt ramarna för EU-parlamentet åren 2021-2027, inklusive ambitiösa ställningstaganden för utvecklingssamarbetet och grundrättighetsinstrumentet. Men, det är först kommande EU-parlament som slutligen godkänner budgetramen. EU-kommissionen har ännu inte presenterat en ordentlig strategi eller aktionsplan för förverkligandet av allas (LGBTIQ+) lika rättigheter och okränkbarhet. Det kommer inte ske utan initiativ och påtryckningar av de kommande Europaparlamentarikerna. Fortsatt stöd till organisationer som försvarar allas lika rättigheter i EU och EU-medlemsländerna är heller inte garanterat utan förkämpar i EU-parlamentet. Sexualundervisning, sexuella och reproduktiva rättigheter kommer heller inte ingå i EU:s folkhälsostrategi utan försvar från de kommande Europaparlamentarikerna. 

Enligt Eurobarometern från år 2017 anser 91 % av de europeiska medborgarna att främjandet av jämställdhet mellan könen är en del av ett demokratiskt och rättframt samhälle. Då vi medborgare nu går till urnorna, så hoppas jag att alla kommer ihåg: jämställdhet är allas vårt ansvar att försvara. Allas lika rättigheter är aldrig slutgiltigt garanterade, utan måste konsekvent försvaras. Annars kommer vi gå bakåt i tiden. Och få saker var bättre förr, speciellt för kvinnor. 

Tällä hetkellä on arvioitu olevan 500 liikkettä, jotka uskonnon nimissä vastustavat kaikille tasavertaista seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeutta, avioeroa ja jopa seksuaalikoulutusta. Näiden liikkeiden odotetaan saavan edustus EU-parlamenttiin tulevalla kaudella, ja siten ne vaikeuttavat uusien tasa-arvon strategioiden, kehitysyhteistyön ja seksuaalioikeuksien budjettikohtien hyväksymistä. Tuki kansalaisjärjestöille, jotka taistelevat kaikkien seksuaalioikeuksien toteutumisen puolesta EU-jäsenmaissa ei enää ole varma, eikä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien lisääminen EU:n kansanterveysstrategiaan tule välttämättä toteutumaan. Vaikka 91 % eurooppalaisista on sitä mieltä, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on edellytys demokraattiselle ja oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle,emme voi hetkeäkään kuvitella, että poliittiset saavutukset tällä saralla olisivat taattuja ikuisesti. Oikeudet voidaan aina menettää. Nyt tämä vaara on harvinaisen suuri, erityisesti meille naisille. 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s