Dags att försvara ungas värderingar i EU

Suomeksi alla!

I dag börjar förhandsröstningen i EU-valet. Vem tenderar att rösta i förhandsvalet och EU-valet i allmänhet? Tyvärr är det få unga som röstar, men många äldre. Då dessa grupper har olika livserfarenhet och världsbild, så inverkar det kraftigt på vilket EU-parlament vi röstar fram 26.5.2019. Hur ska EU:s framtid se ut? 

Endast 10,1 % av unga i åldern 18-24 år röstade i senaste EU-val år 2014 i Finland, medan motsvarande siffra i Sverige låg på 66 %. Vad beror detta på? Många unga svarade i YLE:s undersökning (13.5.2019) att de inte ser en orsak att rösta, då de är nöjda med hur de har det redan och att de inte är hemskt intresserade av politik. Tyvärr har de unga som svarat i undersökningen missat att inga rättigheter är någonsin eviga utan försvar, och att historien kan upprepa sig. Alltså borde unga se än större orsak att rösta, då de som generation kunnat dra allra mest nytta av det europeiska samarbetet såhär långt. Finansieringen för ERASMUS+-programmet, som möjliggör utbytesstudier, utlandspraktik och internationell ungdomsverksamhet ser ut att fördubblas i kommande budgetram. Fler unga än någonsin utnyttjar sina möjligheter till erfarenheter i andra länder och tjänsterna utvecklas för att göra utlandserfarenheten så smidig som möjligt. 

Undersökningar om generation Z, dvs. unga som nyss blivit röstberättigade, att deras karriärs- och konsumtionsvanor drivs i hög grad av värderingar. Unga i dag vill tro på det syfte och de sätt på vilket deras arbetsgivare jobbar, att deras insats har en mening och ett mål som tjänar något större än bolagsägarens plånbok. Lagstiftningen och målsättningarna som avgörs i Bryssel inverkar speciellt på de övergripande, långsiktiga värderingarna och inverkar framförallt på de gemensamma standarderna för konsumtion. Ännu en orsak för speciellt unga att rösta. 

Unga gymnasister har klimatstrejkat på Riksdagens trappa, vecka efter vecka, för det de tror på och den förändring de vill se. Helt tydligt är inte unga opolitiska eller ointresserade av politik. Nej, svaret ligger i att unga är skeptiska gentemot politiker och beslutsfattare. Vi politiker kunde göra mer och det vet vi alla, speciellt dagens unga. Vi politiker har massor att bevisa, annars kommer vi se ettt fallande valdeltagande. Klimatstrejkernas krav görs bäst gällande i EU och dess klimatmålsättningar. Det måste synas i vem som väljs in i EU-parlamentet och hur Finland prioriterar i sitt EU-ordförandeskap. 

Unga röstade för ett fortsatt EU-medlemskap i Storbritannien. Nu ser vi ett liknande val i alla medlemsländer: det gäller att rösta för eller mot EU. Men med förbehållningen att alla insett att ett utträde ur EU inte lönar sig. Jag hoppas alla, speciellt unga, inser att globala utmaningar kan ingen möta ensam och än mindre genom att sticka huvudet i sanden och tycka att världen, ja den är någon annans problem. Att alla röstar FÖR att utveckla EU som vårt främsta verktyg för en mer hållbar, demokratisk och jämställd värld. 

Idag och fram tills 21.5.2019 kan du rösta i förhandsröstningen, valdagen är 26.5.2019. Jag hoppas på ditt förtroende!

Tänään alkaa ennakkoäänestys. Millaiselta näyttää EU:n tulevaisuus kun nuorten äänestysosallistuminen on ollut heikko, erityisesti eurovaaleissa? Vanhempien sukupolvien maailmannäkemys eroaa merkittävästi nuorten maailmannäkemyksestä. Nuoret ovat hyötyneet eniten EU-yhteistyöstä, erityisesti liikkuvuudesta ERASMUS+-ohjelman kautta. ERASMUS+-ohjelman rahoituksen odotetaan tuplaantuvan tulevassa budjetikehyksessä, mutta se siinänsä ei ole vielä taattua, eikä tulisi ajatella, että muutkin saavutut oikeudet ovat taattuja – ilman puolustapuhujia tulevassa EU-parlamentissa. Nuorelle sukupolvelle, juuri äänioikeutetulle Z-sukupolvelle, arvot ovat työuran ja kulutuksen kannalta erityisen tärkeitä. Niitä arvoja luonnehditaan kattavimmin ja pitkäjännitteisimmin EU-parlamentissa. Siksi nuorten tulisi äänestää erityisesti eurovaaleissa. Viime kuukausien ilmastomielenosoitusten vaatimuksia edistetään parhaiten EU-parlamentissa. Siinä myös nuorille syy äänestää eurovaaleissa. Mutta ennen kaikkea, nuoret Iso-Britanniassa ymmärsivät EU-yhteistyön kannattavuuden ja tarpeellisuuden. Nyt kaikkien pitää huomata tämä ja äänestää EU:n kehittämisen PUOLESTA. Tällä tavalla edistämme kestävämpää, demokraattisempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa. 

Tänään ja 21.5.2019 saakka voit äänestää ennakkoon ja vaalipäivä on 26.5.2019. Minä toivon, että olen ansainnut luottamuksesi!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s