EU, rättsstatens obevekliga försvarare

Publicerad i Österbottens Tidning 22.5.2019.

Globaliseringen och digitaliseringen har öppnat upp för alla former av exploatering av känslig information, maktförhållanden och resurser. Vi politiker måste tydligare manifestera vad vi står för, hur vi samarbetar och se till att skamlöst agerande också har konsekvenser. Det kräver mod, ledarskap och obeveklighet. Vördnad inför det förtroende som ges oss, inte godtycklighet. Lojalitet inför de positioner man ställer upp till, inte röstfiske. Tillit, det måste vi politiker förtjäna, inte konsumera.

Skandalen i Österrike, där vice förbundskanslern Heinz-Christian Strache hade utlovat kontroll över media och statliga kontrakt till Kreml-orienterade oligarker, påminner oss om varför vi alla måste bevaka rättstatens principer och fri och oberoende media. Strache agerade för egen vinning, med godtycklig attityd inför en ytterst kalkylerande motpart och riskerade det egna landets säkerhet och strategiska intressen. Högerpopulisternas etablerade relation med Ryssland och hårda restriktioner mot fri media och medborgarsamhället är ett hot för oss alla som EU-länder. 

Den antidemokratiska utvecklingen måste leda oss alla till att ifrågasätta vad konsekvenserna av högerpopulismen kommer vara. Att högerpopulismen, som målar upp globaliseringen som hotfull, egentligen avser att tjäna på stängda gränser med otydliga, osäkra bilaterala avtal och rättigheter för de som tycker ”rätt” och stöder den tvingande, auktoritära agendan. På vilket sätt ger en sådan godtycklighet och oberäknelighet oss trygghet?

Jag uppmanar alla att rösta och möta oss EU-valskandidater på torg och debatter. Den moderata majoritetens tystnad är just nu det största hotet mot den liberala världsordning vi känner till och som ger oss så mycket påverkningsmöjligheter, välstånd och rättigheter. Dra er till minnes, vem stod upp mot skatteparadisen, vem sade det obeväma och ville se konsevenser då Polen och Ungern undergrävt rättstaten. Vem vill utveckla, vem vill bryta ner. Det handlar om vår framtid!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s