EU ska ta globalt ledarskap!

Suomeksi alla!

Stabilitet och progressivitet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ju helt självklara saker, varför lyfter ni upp det i EU-valskampanjen? Det har jag fått höra av en del väljare på gator och torg. Vår tids hela inriktning och arv står på spel, framförallt grundvärderingarna måste nu försvaras då populismens och ultrakonservatismens vindar blåser över Europa. Vår tid kommer också definieras av vilket ledarskap EU tar globalt i klimatfrågor. En röst väger tyngre än många tror i den maktbalans som EU parerar globalt.

EU är världens största biståndsgivare med en budget på 50 miljarder för att motverka fattigdom och haltande utveckling globalt. I förhållande till den afrikanska kontinenten har vi allt större intresse av en hållbar och snabb utveckling, speciellt i förhållande till klimatpolitiken, men också med migrationspolitiken åtanke. Men, det främsta verktyget vi har för att forma den utveckling vi vill se i världen är ändå handeln. Därför är det så viktigt att vi fortsätter utveckla handelsavtal och att vi inte ger Kina möjlighet att kontrollera handeln på den afrikanska kontinenten – eller i våra europeiska hamnar för den delen. I takt med att vi utvecklar den handelsrelationerna, så bör vi också vara striktare med etiska krav och standarden på de varor som vi importerar till vår europeiska marknad. Annars blir handeln inte ett verktyg för hållbarhet i längden. 

I takt med att Trumps administration exkluderat USA allt mer från det multilaterala värdesamarbetet i de Förenta Nationerna, så måste EU stiga till och upprätthålla öppna, globala förhandlingar om universala rättigheter och respekt för människovärdet. De stora frågorna ska också i fortsättningen lösas tillsammans, inte genom bilaterala ”deals” som Trump önskat. Jag vidhåller att somliga saker inte är förhandlingsbara längre år 2019, mänskliga rättigheter och demokrati till att börja med. 

Förhandlingar ja. Det kommer det bli mycket av under den kommande mandatperioden i EU-parlamentet, men det är framförallt en möjlighet för vår politiska grupp ALDE. Då populist-, nationalist- och ultrakonservativa grupper väntas växa i morgondagens val, så ökar vikten av att de andra politiska grupperna kan hitta gemensamma kompromisser och tillsammans bevaka centrala budgetallokeringar för medborgarrättsliga organisationer, sexuella och reproduktiva rättigheter och fram för allt klimatinvesteringar och klimatmålsättningar. ALDE är bäst positionerad att bära fram kompromissförslag och har också gjort det under de tidigare mandatperioderna. Den gröna partigruppen, den socialdemokratiska gruppen och den konservativa gruppen har alla med ALDE-gruppen hittat kompromisser under de senaste åren, men ALDE-gruppen förväntas, med förstärkning av franska En Marche, ha en särskild ”kingmaker”-position under de kommande fem åren. Alltså ställer positionen stora krav på kunniga och starka personer i vår grupp, som kan axla det ansvaret gentemot de egna väljarna och gentemot den egna gruppen. Gruppen, ja den är alltid en förhandlingsfråga för alla partier efter val. Sannfinländarnas gruppering är ännu oklar. 

Världen är stor, men som individ kan man idag uppnå mycket. Den egna trovärdigheten och kontaktytan internationellt tar årtal att bygga upp, därför har jag varit extra tacksam över det stöd för min kandidatur som jag fått från mina partifränder från Finland, Norge, Sverige, Tyskland, Slovenien, Norra Makedonien och Österrike. De vet att jag är en hårdnackad liberal, en jämställdhetskämpe och en internationalist. Jag hoppas på ditt förtroende vid valurnan imorgon. Tillsammans skapar vi ett jämställt, öppet, progressivt, tryggt och hållbart EU! Rösta #257! 

Ihmisoikeudet ja demokratia, niidenhän pitäisi olla itsestään selviä, eikö? Vaalikentillä moni on ihmetellyt, miksi nostan nämä aiheet esille. Populismin tuulet voimistuvat ja meidän on pakko vastata, jotta aikaamme määrittelisivät niiden sijaan oikeudenmukaisuus ja kunnostautuminen ilmastoasioissa. Kun kehitetään kauppasopimuksia, meidän on varmistettava, että eettisyys ja kestävyys ovat vaatimuksina. Minä uskon, että joissakin asioissa ei pidä tehdä myönnytyksiä, esimerkiksi ihmisoikeudet ja demokratia eivät ole neuvottelukysymyksiä. Minä olen myös sitä mieltä, että EU:n on otettava isompi vastuu yleismaailmallisten oikeuksien ja ihmisarvon takaamisessa, kun USA on Trumpin johdolla jättäytynyt yhä enemmän sivuun YK:sta. Neuvoteltavaa on paljon tulevan parlamenttikauden aikana, oman ALDE-ryhmän sisällä ja muiden EU-parlamentin ryhmien kanssa. Nämä ryhmät määritellään vaalien jälkeen, mutta ALDE-ryhmä on aikaisemmin ollut ja tulee varmasti olemaan jatkossakin ratkaisevassa roolissa, kun neuvotellaan kompromisseja. Siinä työssä yksittäisen edustajan rooli on iso ja omat verkostot tai verkostoitumisen yhä ratkaisevammassa asemassa. Siksi olen erityisen kiitollinen siitä tuesta, jota olen saanut eri puolueiden edustajilta Norjasta, Ruotsista, Saksasta, Sloveniasta, Pohjois-Makedoniasta ja Itävallasta. Toivon myös ansaitsevani äänesi vaaliuurnalla huomenna! Yhdessä luodaan tasa-arvoinen, avoin, edistyksellinen, turvallinen ja kestävä EU! Äänestä #257!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s