Rörliga Norden, EU:s inkubator

Suomeksi alla! År 2017 godkände Nordiska rådet ett medlemsförslag om nordiskt e-identifikation efter ett ursprungligt förslag om nordiskt medborgarskap från Nordiska Centerungdomens Förbund från år 2014. Förslaget omfattade att-satserna att införa ömsesidigt erkännande av e-identifikation inom Norden, att låta de nordiska ländernas folkbokföringsmyndigheder erkänna varandras identifikation av medborgarna i Norden och att säkra att de … Continue reading Rörliga Norden, EU:s inkubator

Advertisement

Ett tryggt och säkert EU

EU var från början, och är ännu idag, ett fredsprojekt. Fredliga samarbeten mellan länder har under åren visat sig vara ett bra sätt att förebygga konflikter. Samtidigt kan vi inte blunda för att världsläget är osäkrare och hoten och spänningarna i vårt närområde har ökat de senaste åren. Dessutom handlar hotbilden inte endast om militära … Continue reading Ett tryggt och säkert EU