Ett tryggt och säkert EU

EU var från början, och är ännu idag, ett fredsprojekt. Fredliga samarbeten mellan länder har under åren visat sig vara ett bra sätt att förebygga konflikter. Samtidigt kan vi inte blunda för att världsläget är osäkrare och hoten och spänningarna i vårt närområde har ökat de senaste åren. Dessutom handlar hotbilden inte endast om militära … Continue reading Ett tryggt och säkert EU

Advertisement